Sakrální stavby


Konvent cisterciaček u kostela Panny Marie

Konvent cisterciaček u kostela Panny Marie

Klášter Porta coeli (Brána nebes) založila roku 1232/1233 manželka Přemysla Otakara I., Konstancie Uherská, v klášterním kostele pohřbená. Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie vysvěcen roku 1239.

Klášterní kostel se pyšní raně gotickým portálem francouzského typu. Součástí výzdoby portálu jsou sochy 12 apoštolů, Krista se symboly čtyř evangelistů, Panny Marie, Jana Křtitele a dvě sochy donátorů: snad markraběte Přemysla (nebo Přemysla Otakara I.) a královny Konstancie. V presbytáři je využita šestidílná klenba – jde o jedno z nejstarších použití tohoto typu klenby ve střední Evropě. Klášter zrušil Josef II. roku 1784, obnoven byl roku 1899. Jelikož se sestrám z konventu v Marienthalu, které klášter odkoupily, nepodařilo získat i kostel Nanebevzetí Panny Marie, byl vystavěn nový, novogotický kostel (se stejným zasvěcením). V současnosti jde o jediný fungující ženský cisterciácký klášter v Česku.V budově probošství v současnosti spočívá Podhorácké muzeum, v němž je možné navštívit i expozici o dějinách a současnosti kláštera. Karel, ještě jako moravský markrabě, udělil klášteru privilegia. Za vlády Karla IV., roku 1373, nejspíše klášter vyhořel.