Město Žlutice, jehož centrum je památkovou zónou, bylo důležitým centrem již v době Karla IV. Město Žlutice je místem karlovským, protože je známo, že mj. v období Karla IV. již měly Žlutice organizovanou městskou správu, která vydávala listiny a knihy.

Za vlády Karla IV. je prokázáno, že Žlutice měly organizovanou městskou správu. Ta vedla městské knihy a vydávala i listiny. Obec díky svému umístění prosperovala z obchodu se solí a plátenictví. Žlutice v tomto období patřily rodu Hrabišiců, od nichž se odvozují hrábě v městském znaku.

Zajímavou souvislostí mezi Žluticemi a Karlem IV. je mylné připisování autorství sochy Karla IV. na průčelí budovy Městské knihovny v ulici I. P. Pavlova sochaři Oswaldu Josefu Wendovi, jenž se roku 1697 do Žlutic přiženil, vedl zde kamenosochařskou dílnu, a byl dokonce zvolen i purkmistrem. Žlutice byly založeny jako obchodní osada na cestě z Prahy do Chebu. První věrohodná zpráva o obci se datuje k roku 1186, Žlutice tehdy náležely pod benediktinský klášter v Kladrubech. Roku 1421 se na nedalekém vrchu Vladař střetla vojska Jana Žižky z Trocnova a panské jednoty. Ještě v průběhu husitských válek, roku 1426, se Žlutic zmocnil Jakoubek z Vřesovic, jenž nechal vystavět hrady Nevděk (dnes zřícenina na jihu za městem) a Mazanec (dnes zbytky zdiva na severu města). Největší rozkvět Žlutice zažily v 16. století, dokladem místního rozvoje je i Žlutický kancionál. Město naopak začalo upadat před polovinou století osmnáctého, kdy došlo k přesunutí vrchnostenské rezidence mimo město. Roku 1945 způsobil městu, jež tehdy bylo součástí třetí říše, drobné škody britský nálet.


Doplňkové informace

Město Žlutice se nachází na okraji Tepelské vrchoviny v blízkosti vodní nádrže Žlutice, nad řekou Střelou asi 4 km pod vrchem Vladař (693 m. n. m.). Žlutice leží přibližně 25 km jihovýchodně od Karlových Varů, 40 km severoseverozápadně od Plzně, necelých 50 km od státních hranic se SRN a 90 km západně od Prahy. V současnosti v Žluticích žije asi 2 500 obyvatel. Žlutice se nacházejí asi 5km od silnice E48, spojující Prahu s Karlovými Vary, a necelých 20 km od silnice E49, spojující Plzeň s Karlovými Vary.

Dále navštivte

Město Žlutice
Wiki