Sakrální stavby


Klášter obutých augustiniánů u kostela sv. Bartoloměje -Kostel sv. Bartoloměje s klášterem - Moravský Krumlov

Klášter obutých augustiniánů u kostela sv. Bartoloměje -Kostel sv. Bartoloměje s klášterem - Moravský Krumlov

Klášter obutých augustiniánů založil asi roku 1355 Čeněk z Lipé – povolení k jeho zřízení vydal roku 1354 v Avignonu papež Inocenc VI. Usídlilo se v něm 12 řeholníků z Brna, v době dokončení stavby kolem roku 1380 již klášter obývalo řeholníků 15.

Kostel sv. Bartoloměje, v němž byl zakladatel kláštera pohřben, nebyl nikdy dokončen podle původních velkorysých plánů. Během husitských válek byl opuštěn a znovu osídlen až v polovině 15. století. Po roce 1500 ale opuštěn a rozebrán na přestavbu zámku. Opraven v 17. století a osídlen nejprve piaristy a posléze paulány. Na konci 17. století vyhořel, na přelomu 17. a 18. století barokně přestavěn – přistavěna také hvězdicová kaple Panny Marie Loretánské. Zrušen roku 1786 za Josefa II. a transformován nejprve na manufakturu, později na byty. Duchovní využití měl nadále pouze klášterní kostel. Dnes se v budovách konventu nachází městský úřad, pod kostelem řádová hrobka a před ním barokní sousoší „Ecce homo“ z konce 17. století. Klášter byl založen a z valné části dokončen za vlády Karla IV. Kromě řádového generála a papeže vydal povolení ke zřízení kláštera i sám Karel IV.