Podle zákoníku vydaném Karlem (později pojmenován jako Majestas Carolina) patřilo město mezi tzv. Královská města.