Založeno již Václavem II. a roku 1323 ji darovala královna-vdova Alžběta Rejčka cisterciáckému klášteru na Starém Brně.

V současnosti pouze fragmenty původně gotické kaple, zrušené za Josefa II. roku 1783 a zbořené roku 1908. Jednotlivé části se nacházejí na různých místech po Brně: např. v křížové chodbě bývalého dominikánského kláštera, v Mincmistrovském sklepě (kde je možné je spatřit při návštěvě) apod. Z kaple se dochovaly jen zbytky sloupů, kružby nazvykle vysokých oken či kusy fresek s biblickými motivy. Kapli založil Václav II. roku 1297, stála na dnešním Dominikánském náměstí (v době vzniku kaple tzv. Rybný trh). Strop s křížovou klenbou se tyčil do výšky 4 metrů. Karlův otec Jan Lucemburský kapli Panny Marie a svatého Václava věnoval Elišce Rejčce, která ji svěřila do správy nově založeného konventu cisterciaček Aula Sanctae Mariae (Síň svaté Marie) na Starém Brně spolu s přilehlým gotickým domem, jenž také obsahoval kapli a který byl následně s „královskou“ kaplí propojen.