Starou kulturní památka - roubený barokní zájezdní hostinec u Karla IV. v obci Záměl Hostinec dostal jméno po králi, jelikož v obecní kronice je pověst, kterak markhrabě při dobývání potštejnského hradu v hostinci v Záměli tančil s místní statnou selkou. Popis pověsti je i v knize Pověst Karel a Blanka u Potštejna z knihy "Ostruha krále Jana a jiné staré pověsti české" napsal Josef Ehrenberger. Vyšlo v roce 1937.