Karel jej roku 1333 vykoupil ze zástavy z peněz poskytnutých Starým Městem pražským.