Prvními doloženými majiteli Opočna byli páni z Dobrušky, později psaní též z Opočna, kteří místo získali kolem roku 1350 a na srázu nad Zlatým potokem vybudovali opevněný gotický hrad.

První dochovaná zpráva o Opočně je z roku 1068 (v Kosmově kronice). Jan Městecký z Opočna, jenž držel Opočno v době husitských válek, sice nejprve sympatizoval s Janem Husem, poté se ale postavil proti husitům. Hrad byl následně roku 1425 dobyt a pobořen husitskými vojsky. V 16. století byl poničený gotický hrad za Trčků z Lípy přestavěn na renesanční zámek. Trčkové vlastnictví Opočna pozbyli roku 1634, kdy jejich majetek zkonfiskoval císař Ferdinand II. (po smrti Adama Erdmana Trčky z Lípy, jenž byl švagrem Albrechta z Valdštejna a zemřel spolu s ním v Chebu). Od 17. století do druhé světové války vlastnil Opočno rod Colloredů, resp. Colloredo-Mansfeldů. Opočno získali před polovinou 14. století páni z Dobrušky od Karla IV. Vybudovali zde následně hrad v gotickém slohu.