Místo spjato s osobností Karla IV., protože jej v roce 1357 navštívil, resp. johanitskou komendu, což svědčí o jejím velkém dobovém významu.