Protože je mj. známo, že jeho významný rozvoj nastává právě v době Karlově, za Bibersteinů, kteří zdejší osadu povyšují na město přidělením městských privilegií.