Hrad Trosky, dnes zřícenina, vystavěn Čeňkem z Vartemberka v poslední čtvrtině 14. století. Hrad byl vybudován na čedičové hoře se dvěma výraznými vrcholy: nižší Babou a vyšší Pannou.

Za husitských válek vlastnili hrad katoličtí Bergovci, kteří jej využívali jako nedobytnou pevnost. Trosky nepodlehly ani Žižkovi, ani sirotkům. Význam hradu upadá již v době, kdy jej vlastní Jan Zajíc z Hasernburka (druhá polovina 15. století). Roku 1469 byly „nedobytné“ Trosky také dobyty královským vojskem (Jiří z Poděbrad). Během třicetileté války vlastnil Trosky Albrecht z Valdštejna. Valdštejnové poté drží Trosky, které po třicetileté válce byly již zpustlé, až do 19. století. V 19. století se Trosky stávají oblíbenou zříceninou romantických básníků a malířů. Stát Trosky vlastní od roku 1925. Stavba hradu byla započata zřejmě na samotném konci vlády Karla IV. Čeněk z Vartemberka se ke konci života zadlužil, kvůli čemuž Trosky po jeho smrti připadly Karlovu synu Václavovi IV.