Zdeněk z Valdštejna, dvořan krále Jana Lucemburského, Hynek z Valdštejna, roku 1336 se zúčastnil vojenské výpravy českého krále do Litvy, a Jan z Valdštejna, jenž půjčil 1500 kop grošů markraběti Karlovi, pozdějšímu králi Karlovi IV.