k Turnovsku patří odnepaměti výroba šperků a zpracování drahých kamenů. Již nálezy nástrojů z období pravěku dokládají zpracování kamenů. K nejvýznamnějším nalezištím patří svahy vrchu Kozákov - nejvyšší hory Českého ráje. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan znal krásu kozákovských kamenů i sám císař Karel IV., který "kázal hledat jaspisy pod krkonošskými horami do svých kaplí."