Hrad Strallenberg vznikl v první polovině 13. století, vybudovali jej snad Benešovicové. Pod ním vznikla hradní ves, povýšená roku 1359 na město Štramberk. Město bylo někdy označováno jako „Moravský Betlém“.

Ve 13. století byl hrad majetkem templářského řádu, zrušeného však roku 1312. Od 15. století bylo město převážně bratrské, to se změnilo až v době po Bílé hoře. Tehdy Štramberk vlastnili jezuité, kteří zde spustili rozsáhlý rekatolizační program, jehož součástí bylo zavedení pouti na Kotouč. Poutě zrušil až Josef II. Město je proslavené cukrářskou specialitou zvanou Štramberské uši, která má upomínat na vítězství štramberských křesťanů na Mongoly v roce 1241. Hrad Štramberk (Strallenberg) připadl po zrušení templářského řádu Janu Lucemburskému. V letech 1333-1346 byl v držení moravského markraběte Karla. Od roku 1350 majetkem Jana Jindřicha. Město Štramberk založil Jan Jindřich Lucemburský, bratr Karla IV. a z Karlovy vůle od roku 1349 moravský markrabě – roku 1359, když dosavadní podhradí povýšil na město. Nové město obdrželo právo mílové a várečné, každé úterý byl také povolen trh. Moravský markrabě Jošt Lucemburský hrad Strallenberg i s panstvím udělil roku 1380 v léno pánům z Kravař, kteří je drželi až do roku 1433.