Karel IV. daroval roku 1359 hrad olomouckým biskupům.

Hrad Hukvaldy, v současnosti zřícenina. Hrad byl vybudován zřejmě mezi lety 1260 a 1270, první dochovaná zmínka o něm se však datuje k roku 1285. Roku 1428 byl hrad zastaven opolskému knížeti Bolkovi, který se později přidal na husitskou stranu. Ve druhé polovině 15. století byla prováděna přestavba hradu cílená mimo jiné na zdokonalení jeho obranyschopnosti. V přestavbě pokračoval i na začátku 16. století nový majitel, biskup Stanislav Thurzo, jelikož v té době hrozilo turecké nebezpečí. Hradní palác (tzv. „zámek“) byl vystavěn až v polovině 16. století za biskupa Marka Khuena. Ve zbytku 16. století úpravy hradu pokračovaly, vybudovány byly například dvě studny, zřízeno bylo na hradě vězení. Olomoucké biskupství (a posléze arcibiskupství) vlastnilo nadále hrad téměř neustále až do konce 2. světové války, kdy byl zestátněn. Hrad byl zdevastován požárem roku 1762, chátral však již před tímto rokem. Následně však zcela spustl. V obci Hukvaldy, která se pod hradem nachází, se roku 1854 narodil Leoš Janáček.

Za vlády Lucemburků se roku 1316 se hrad stává majetkem olomouckých kanovníků, pánů z Fulštejna. Roku 1355 hrad patřil olomouckému biskupství, pročež Inocenc VI. ve své bule zakazuje zastavování hradu. Roku 1359 jej definitivně vykoupil Jan Očko z Vlašimi, následně jej císař Karel IV. daroval olomouckému biskupství. Hrad byl však i ke konci 14. století dále zastavován. Roku 1400 biskup Jan XI. hrad zastavil Karlovu synovi Zikmundu Lucemburskému, který jej zastavoval dále.