Hrady a tvrze


Hrad Seeberg, Ostroh

Ostroh

1349

Karel IV. roku 1349 potvrdil příslušnost Seebergu ke Koruně české a věnoval jej městu Chebu, jemuž udělil i právo jmenovat správce seeberského panství. Karel IV. také hrad sám navštívil se svou ženou, Annou Falckou.

K roku 1322 se datuje první zmínka o hradě Seeberg, a ta je hned spojená s Lucemburky. Ludvík Bavorský hrad i celé Chebsko zastavil českému králi Janu Lucemburskému proti příslibu, že mu Jan dopomůže k císařskému trůnu. Hrad se následně stal majetkem České koruny. Karel IV. roku 1349 potvrdil příslušnost Seebergu ke Koruně české a věnoval je městu Chebu, jemuž udělil i právo jmenovat správce seeberského panství. Karel IV. také hrad sám navštívil se svou ženou, Annou Falckou. Seeberg Karla přijal s písněmi. Chebští hrad drželi až do roku 1434, kdy jej Karlův syn Zikmund předal Kašparu Šlikovi.

Původní románský hrad vznikl na přelomu 12. a 13. století. První infomace o něm však pocházejí až z doby lucemburské. Na jejím konci, za vlády Zikmunda Lucemburského, Seeberg získal Kašpar Šlik, za něhož však hrad začal upadat. Roku 1461 Šlik hrad ve špatném stavu prodal, ale ani následující staletí nebyla k hradu o moc vlídnější. Hrad byl poškozen v lokálních konfliktech. Hrad byl následně renesančně přestavěn. Na samém konci třicetileté války však padl pod útokem Švédů a byl vypleněn. Již opravený hrad se roku 1703 dostal opět do rukou Chebských, v nichž již zůstal. V posledních třech staletích hrad několikrát chátral, zásadní rekonstrukce v sedmdesátých letech 20. století však dosavadní úpadek zvrátila a hrad je od roku 1990 otevřen veřejnosti.


Doplňkové informace

Hrad Seeberg se nachází v Poustce-Ostrohu. Seeberg leží na ostrožně nad Slatinným potokem na okraji Smrčin, asi 5 km západně od Františkových Lázní, 5 km od státních hranic se SRN, nedaleko německé dálnice A93, přibližně 45 km západně od Karlových Varů a asi 153 km západně od Prahy. Přímo pod hradem se nachází autobusová zastávka a k hradu vedou dvě turistické trasy, značky modré a žluté. V okolí hradu Seebergu byla nedávno vytvořena také naučná stezka.

Dále navštivte

Hrad Seeberg