Město náleželo k zeměpanskému majetku českého krále Jana Lucemburského. Roku 1331 panovník přenechal patronátní právo prostějovského kostela kapitule u sv. Petra v Brně a je velmi pravděpodobné, že později zastavil celé město, které se tak někdy v polovině 14. století dostalo do vlastnictví šlechty – pánů ze Šelmberka.