Sakrální stavby


Dominikánský klášter u kostela sv. Michaela, Olomouc

Dominikánský klášter u kostela sv. Michaela

Karel IV. Roku 1348 rozhodl, aby v klášteře zasedal zemský sněm a soud. Roku 1355 vzal klášter v ochranu.