V roce 1327 Karel vykoupil tento královský hrad ze zástavy z peněz poskytnutých Starým Městem pražským.