Litovel vznikla v 50. letech 13. století nedaleko dřívější rybářské osady. Založil ji Přemysl Otakar II. První dochovaná zpráva o Litovli se však datuje až k letům 1270-1272. Město někdy označované jako „Hanácké Benátky“.

Roku 1291 Václav II. Litovel povýšil na trhovou ves. Po husitských válkách město ztratilo status královského města. Na konci třicetileté války byla Litovel vypleněna Švédy, v 17. století následovaly ještě opakované požáry a morová rána. Ve městě se nachází kamenný tzv. Svatojánský most dostavěný kolem roku 1592, jde o třetí nejstarší funkční kamenný most v České republice. Přímo pod hlavním náměstím protéká jedno z ramen řeky Moravy (Nečíz), ke kterému vedou tzv. „schody k Nečízu“. V současnosti město proslavené svým Pivovarem Litovel. Karlův otec Jan Lucemburský dovolil Litovli výstavbu kamenných hradeb a roku 1327 Litovli udělil městská práva. Roku 1342 je poprvé zmiňován litovelský kostel sv. Marka. Karel IV. roku 1346 potvrdil severomoravský spolek tří měst: Litovle, Olomouce a Uničova. Karlův bratr Jan Jindřich daroval Litovli roku 1359 odúmrť. Moravský markrabě Jošt Lucemburský roku 1389 Litovel osvobodil od placení mýta na území celé Moravy. Roku 1401 Karlův syn Václav IV. potvrdil Litovli městská privilegia, stejně jako další Karlův syn Zikmund Lucemburský roku 1421.