Hrady a tvrze


Hrad Tepenec (Karlsburg), Twingenberg

Hrad Tepenec (Karlsburg)

1340

V roce 1340 koupil Karel IV. horu Tepenec a na ní nechal postavit, dnes už zaniklý, hrad. Ten stával v Bělkovickém údolí, 4 km východně od Šternberka. Bělkovickým údolím vede silnice směrem k Hraničným Petrovicím. Asi 5 km za Bělkovicemi je kamenolom, který zlikvidoval kopec, na kterém stával hrad Tepenec a tím zpečetil jeho osud.

Hrad byl založen Karlem IV. roku 1340. Již po roce 1406 byl hrad pustý a pobořený. Roku 1976 proběhl odstřel v lomu, který zbytky hradu prakticky zlikvidoval. Kámen se zde začal těžit v 19. století. Podle Tomáše Pešiny z Čechorodu zde mohl před hradem stát templářský klášter. Karel, ještě jako moravský markrabě, koupil kopec Tepenec u obce Jívová roku 1340. Postavil zde hrad, který pojmenoval Twingenberg. Již v době Karla IV. byl však hrad označován jako Karlsburg – šlo o jediný hrad na Moravě, který Karel založil. Stál na tzv. jívovské cestě spojující střední Moravu se Slezskem (v koridoru Jantarové stezky). Roku 1349 se hrad Tepenec stal majetkem moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského, mladšího bratra Karla IV. Roku 1375 je zdědil Jan Soběslav Lucemburský, syn Jana Jindřicha a Karlův synovec – a jeho dva synové (Jošt a Prokop) se o něj následně přou. Markrabě Jošt Lucemburský hrad dobyl a pobořil v devadesátých letech 14. století. Od roku 1391 je hrad uváděn jako Tepenec.