Dobou hospodářského rozkvětu znamenalo pro Jeseníky období vlády císaře Karla IV. a na Moravě jeho bratra, markraběte Jana Jindřicha. Šumperská plátna pronikla na trhy vzdálenějších moravských a slezských měst a Krnov, který se od roku 1377 stal sídlem krnovského knížectví, měl v téže době velký obchodní dům suknem.