Hrad někdy během první třetiny 14. století získal král Jan Lucemburský a následně jej předal pánům z Lipé. Toto udělení léna jim potvrdil roku 1340 tehdejší moravský markrabě, pozdější císař, Karel IV.