1341

Město Nejdek, rozléhající se kolem starobylé hradní věže a pyšnící se svou křížovou cestou, byl na město povýšen nejspíše Karlem IV., jehož jméno nese jedno z městských náměstí.

Hned druhou písemnou zmínkou o Nejdku je písemný záznam datovaný k roku 1341, podle nějž Petr Plik z Plikenštejna a dědičně celé jeho potomstvo přijali hrad Nejdek jako léno od Karlova otce Jana Lucemburského. Petr Plik je českým panovníkem také pověřen na svém panství vykonávat hrdelní právo. Někdy v době vlády Karla IV. byl v Nejdku zbudován kostel sv. Martina a pravděpodobně právě Karel IV. Nejdek povýšil na město a udělil mu privilegia. V Nejdku na panovníkovu počest později pojmenovali náměstí, náměstí Karla IV.

Nejdek byl založen již někdy v polovině 13. století jako hornická osada. První písemná zmínka se však datuje k roku 1340, kdy je Petr Plik z Plikenštejna označen jako „z Nejdku“. V letech 1446 až 1602 se Nejdek i celé panství nacházel v rukou rodu Šliků, právě do této doby spadá největší rozkvět těžby cínu (a železné rudy). V době třicetileté války došlo k násilné rekatolizaci panství, což přimělo mnoho obyvatel k odchodu do sousedního luteránského Saska. Exil protestantů znamenal i prohloubení úpadku hornictví. Z nově rozvinutých řemesel a pozdějšího průmyslu stojí za zmínku paličkování krajek, později pak rozvoj železáren. Roku 1899 byla dobudována železnice z Karlových Varů přes Nejdek do Johanngeorgenstadtu, pro svou vysokou polohu a výrazné převýšení přezdívaná „Krušnohorský semmering“. Před válkou převážně německý Nejdek doznal zásadní změny v letech 1945 až 1946, kdy byli Němci odsunuti do Německa.


Doplňkové informace

Město Nejdek leží v Krušných horách v údolí řeky Rolavy. V blízkosti Nejdku se nachází vyhledávané vrcholy Krušných hor – Plešivec a Klínovec. V Nejdku v současnosti žije asi 8 000 obyvatel. Nejdek se nachází asi 9 km jižně od státních hranic se SRN, 14 km severozápadně od Karlových Varů a asi 120 km západně od Prahy.

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.

Dále navštivte

Město Nejdek
Wiki