Hrad se poprvé uvádí roku 1318, kdy ho biskup Konrád postoupil Janu Lucemburskému. Roku 1355 prodal hrad Pertold z Lipé markraběti Janovi. Markrabě Jošt Lucemburský ho roku 1398 zastavil Prockovi z Vildenberka a Bouzova.