Roku 1333 ho získal král Jan Lucemburský, v roce 1350 jeho syn Karel IV. zařadil hrad do korunního majetku, patřil mezi královské hrady, které neměly být dávány do zástavy, roku 1377 byl hrad převeden do věn českých královen.