Obec byla povýšena na město v době Karlově a Arnošt z Pardubic je jednou z hlavních historických osobností města.