Byl od roku 1358 majetkem Litomyšlského biskupství a biskup Petr Jelito, přední dvořan Karla IV., zde založil augustiniánský klášter.