Od roku 1358 bylo majetkem Litomyšlského biskupství, biskup Petr Jelito a přední dvořan Karla IV., zde založil augustiniánský klášter.