Sakrální stavby


Klášter augustiniánů Koruna Panny Marie (Corona S. Mariae), Krasíkov

Krasíkov

Klášter byl založen před rokem 1250 a Karel IV potvrdil jeho privilegia.