Sakrální stavby


Klášter augustiniánů

Jevíčko

Založen a podporován moravským markrabětem Janem Jindřichem Lucemburským, bratrem Karla IV. (před 1372).