Podle Majestas Carolina patřilo město mezi královská města.