Město bylo dle zákoníku Majestas Carolina město královské, vedla jím také tzv. Zlatá cesta, po které Karel IV. často chodil a v městě pobýval.