Významně se o rozvoj města a také jeho opevnění zasloužil otec Karla IV. Jan Lucemburský, za Karla IV. pak dostala Sušice další privilegia, která ji zařadila mj. mezi města, jež nesměla být zastavena nebo zcizena koruně. Brzy po založení univerzity Karlem IV. v Praze roku 1348 zde studovalo i několik Sušičanů a někteří obdrželi i akademické hodnosti.