Města a obce


Město Kynšperk nad Ohří

Kynšperk nad Ohří

1364

Město Kynšperk nad Ohří v západních Čechách, titulem „město“ se pyšní díky městským právům, které mu udělil Karel IV.

Město Kynšperk nad Ohří je místem karlovským, protože je známo, že v roce 1364 uděluje císař Karel IV. Kynšperku Městské právo a též právo postavit kolem vnitřního města dřevěné hradby.

Roku 1364 císař Karel IV. povýšil Kynšperk nad Ohří na královské město. Karel též městu udělil právo postavit okolo vnitřního města dřevěné hradby. Karlův syn Václav IV. povolil usazování kolonistů ve městě a kolem něj. Další Karlův syn, Zikmund Lucemburský potvrdil městu otcem přiznaná městská práva za věrnost Kynšperka a jeho obyvatel v době husitských válek. První dochovaná zmínka o Kynšperku se datuje k roku 1188, kdy je jeho jméno predikátem jakéhosi Udalca de Chinigisperch, pravděpodobně tedy v této době již existoval hrad Kynšperk, dnes prakticky nedochovaný. První výslovnou zmínkou o Kynšperku jako takovém je roku 1232 svolení Václava I. k stavbě města u kopce zvaného Cuningberch. Reálně se však Kynšperk na jeho dnešním místě podařilo vystavět zřejmě až v době Přemysla Otakara II. Za Lucemburků hrad získal městská práva, která posléze potvrdili i další panovníci v 15. a 16. století. Roku 1479 bylo dobyto město Kynšperk i kynšperský hrad v průběhu konfliktu mezi aktuálními držiteli, rodem Štampachů a mocnými Šliky. Šlikové Kynšperk získali až roku 1523 a teprve za jejich držby, roku 1537 město obdrželo právo kamenných hradeb. Nedlouhou poté se Kynšperk znovu stal městem královským. Ještě v 16. století však královská komora Kynšperk prodala. Roku 1603 majitel města, Kašpar starší Belvic z Nostic, rozprodává městský majetek i práva kynšperským měšťanům, ti však dobrovolně přijímají město od Rudolfa II. jako léno s tím, že jsou za poplatek podřízeni skutečně jen českému králi. Při stavovském povstání se Kynšperk přidává na stranu stavů, za což se následně dostává do rukou Metternichů, za nichž zažívá krátký rozvoj. Výraznější rozkvět města přichází až od konce 18. století s rozmachem průmyslové výroby. V první polovině 20. století byl Kynšperk takřka čistě německým městem, což se změnilo až po válce s odsunem německého obyvatelstva.


Doplňkové informace

Město Kynšperk nad Ohří leží na okraji Chebské pánve a, jak název napovídá, na řece Ohři, poblíž místa, kde do ní ústí Libocký potok. Kynšperk nad Ohří se nachází asi 12 km východně od Chebu, 11 km jihozápadně od Sokolova, přibližně 15 km od státních hranic se SRN a asi 130 km západně od Prahy. Ve městě v současnosti žije necelých 5 000 obyvatel.

Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.