Biskup Tobiáš z Bechyně přeměnil koncem 13. století osadu na městečko, pro které jeho nástupci vymohli četná privilegia a roku 1362 zde Karel IV. založil dnes již neexistující augustiniánský klášter.