Západočeské muzeum v Plzni je místo tzv. karlovské, jelikož se pyšní největší dochovanou historickou zbrojnicí v Evropě. Založil ji roku 1363 právě Karel IV.