Mj. za vlády Lucemburků zažilo město velký rozkvět, zejména právě za vlády Karla IV. kdy získalo různá práva, např. právo mílové či právo užívání příjmů z pozemků. Za Karla IV., dochází¬ k aktivní-mu obchodování¬ s Bavorskem, zakládají¬ se rybní¬ky, chmelnice a město smí¬ konat výroční¬ trhy.