Města a obce


Město Kašperské hory

Kašperské Hory

Sídlo existovalo již na přelomu 13. a 14. století jako rozsáhlá hornická osada při významném zlatonosném revíru. Kolem poloviny 14.století stálo již dnešní jádro. Za panování Jana Lucemburského, otce Karla IV., byly Kašperské Hory povýšeny na horní město. Získaly pečeť, znak a v roce 1345 osvobození od placení cla a mýta za vojenskou pomoc, které se účastnilo údajně 600 havířů z okolí města. Také hrad Kašperk, jenž založil r. 1356 Karel IV. (původně zvaný Karlsberg). Sloužil k ochraně šumavského pohraničí, nedalekých zlatých dolů a staré cesty do Čech.