Ve 14. století, za doby vlády Karla IV., získalo statut města a bylo obehnáno pevným pásem hradeb.