V 60. letech 13. století byly povýšeny na královské město a místní hrad se stal sídlem purkrabího, pod jehož pravomoc náležely i svobodné chodské vsi. Karel IV. město v r. 1353 zařadil v královském zákoníku mezi vybraná města, která nemají být českému království nikdy zcizena ani zastavována. Měšťanům dal četné výsady, které výrazně podpořily rozvoj města.