Hrady a tvrze


Zřícenina hradu Hrádek u Purkarce (Karlův hrádek)

Zřícenina hradu Hrádek u Purkarce (Karlův hrádek)

Hrádek nedaleko Hluboké se nazývá někdy jen Hrádek. Původně se jmenoval Karlshaus, neboli Karlův Hrádek. Právě jako Karlshaus ho založil Karel IV., první zmínka o hradu je z r. 1357. S největší pravděpodobností byl založen jako lovecký hrad.

Zřícenina hrádku Purkarec se nachází zhruba 15 kilometrů severně od Českých Budějovic. Kolem hradu prochází červená turistická značka vedoucí z Hluboké nad Vltavou do obce Purkarec. Hrad byl postaven na ostrohu na levém břehu Vltavy a jednoho z jejích drobných přítoků. Terénní situace není vzhledem k vytvoření vodního díla Hněvkovice v dnešní době až tak patrná. Dodnes jsou dochovány zbytky obvodového zdiva s hrotitými okny a valů. Zároveň i kaple a vjezdové brány. Zároveň je patrný téměř trojúhelníkový půdorys se základnou směrem k severovýchodu. Zde stávalo předhradí s hospodářskými budovami. Od předhradí odděloval vnitřní hrad příkop, přes který vedl padací most. Z mostu se vjelo průjezdem na nádvoří, které si udrželo trojúhelníkový tvar půdorysu. Ze všech stran bylo obklopeno jednopatrovými budovami. Kaple s polygonálním presbytářem se nacházela ve východní části objektu. Pravděpodobně byla zaklenuta křížovou klenbou. S největší pravděpodobností neměl hrad věže. Jak dokládá první písemná zpráva o hradu, vyrostl nedaleko míst, kde docházelo ke sporu mezi králem a jihočeskými Rožmberky. Zde hledejme i smysl této stavby. Práce na Karlově hradu začaly někdy po roce 1350. Existence králova opevněného bodu měla dát šlechtickému rodu, se kterým se (nejen) král Karel několikrát politicky střetl, jasně na srozuměnou, kdo je v zemi rozhodující mocí. Právě proto získal hrad své jméno Karlshaus – Karlův hrádek. Hrad, či spíše hrádek, vzniká poměrně blízko královského hradu Hluboká, pravděpodobně s tím záměrem, aby byl jeho jakousi předsunutou baštou. Každopádně získává pod svou správu část hlubockého panství. Na starost je získá purkrabí, z listin je znám Petr řečený Nasavrk. Existence hradu však neměla dlouhého trvání, neboť v listinách po roce 1370 již o něm není zmínky. O hradě existuje několik pověstí. Objevuje se v nich hradní podzemí, ve kterém je ukryt zlatý poklad, který je ale hlídán. První písemnou zmínku o vsi Purkarec nalezneme v listině krále Karla IV. z roku 1358. Avšak zmínka je o již prosperující obci, pročež založení musíme klást hluboko před začátek stavby hrádku. Ves získávají bratři Rožmberkové, Petr, Jošt, Oldřich a Jan od svého panovníka darem. Dnešní obec Purkarec představuje jen torzo původní. Vznikem vodní nádrže za účelem zdroje technologické vody pro Jadernou elektrárnu Temelín došlo k zatopení jádra obce. Raně gotický kostel svatého Jiří stával na vršku. Dnes se zeď jeho hřbitova téměř dotýká vodní nádrže. Presbytář kostela je sklenut jedním polem křížové klenby na nízko vybíhajících žebrech klínového profilu s terčovým svorníkem. V kostele, novogoticky přestavěném, se nachází původní kamenná křtitelnice.