Na sklonku vlády císaře Karla IV. vydal hlavní představitel prachatické vrchnosti vyšehradský probošt Jan Soběslav dne 7. července 1370 na Vyšehradě listinu, která ukazuje Prachatice jako plně rozvinuté středověké město. S největší pravděpodobností se dá říci, že sám panovník město nikdy nenavštívil.

Prachatice je město nacházející se zhruba 3 kilometrů západně od Českých Budějovic. Město je známo renesančním historickým jádrem, které patří k nejucelenějším komplexům na území České republiky. Počátek města je spojen s vyšehradskou kapitulou, do jejíhož vlastnictví úsek Zlaté stezky v místech dnešního města patřil. Nejprve na počátku 13. století vzniká ves Staré Prachatice, později na přelomu 13. a 14. století vznikne dnešní město Prachatice. I když je město známo svým renesančním vzhledem, datum založení napovídá, že řada staveb má svůj gotický základ. Pozdně gotický kostel je zasvěcen svatému Jakubovi Většímu. A právem - město vzniklo na obchodní stezce a svatý Jakub Větší je patronem obchodníků, kupců i poutníků. Trojlodní stavba s pětibokým presbiteriem a sesakristiemi na obou stranách byla započata v polovině 14. století. První zmínka je z roku 1359, kdy je připomínán menší kostel, respektive jen samotné presbiterium, které mohlo sloužit jako kaple. V této době se též začalo s výstavbou obou věží. Vlastní trojlodní kostel začal být stavěn po roce 1410. Výslednou podobu získal kostel až po husitských válkách. Hřbitovní kostel svatých apoštolů Petra a Pavla byl původně románským kostelíkem založeným ve druhé polovině 13. století. Důkazem původní románské podoby je dochované kvádříkové zdivo včetně malého okénka v severní části pbvodové zdi. Jednolodní kostelík s presbytářem zaklenutým dvěma poli masívní žebrové klenby byl ještě během 14. století goticky upraven. Historické jádro bylo opevněno v průběhu 14. století. V první polovině bylo upraveno jako navršený val s dřevěnými sruby a palisádou. Za zajímavost stojí, že prachatickou část Zleté stezky můžeme dodnes dnes projít (nebo projet na kole) - po žluté turistické značce vedoucí z města až na hranice s Německem.