Točník, dnes zřícenina, kdysi velkolepé sídlo Karlova syna Václava IV.

Zřícenina Točníku stojí v blízkosti hradu Žebrák nad Stroupínským potokem, asi 15 km jihozápadně od Berouna, 40 km severovýchodně od Plzně, 25 km severně od Příbrami a přibližně 44 km jihozápadně od Prahy. K hradu vedou turistické trasy žluté a červené značky, nedaleko pod hradem je rozcestí, k němuž vedou i trasy zelené a modré značky.

Hrad Točník si na Zámecké hoře postavil Karlův syn, Václav IV. nejen jako místo, odkud se vydával na oblíbený lov, ale také jako reprezentativní sídlo, kde v majestátních sálech přijímal návštěvy. Václav na hradě nechal zbudovat hned dva paláce, a Velký sál ve druhém patře dokonce překonal i velikost sálů na Karlštejně, Křivoklátě, i Pražském hradě. Poslední návštěva Karlova syna Václava na hradě Točníku se datuje k září 1415. Další Karlův syn, Zikmund Lucemburský, jenž se stal vlastníkem hradu po Václavově smrti, z Točníku odvezl většinu vybavení i část zde přítomného pokladu. Roku 1395 zachvátil hrad Žebrák ničivý požár, načež král Václav IV. započal s výstavbou nového reprezentativního sídla, Točníku. Období od vystavění do roku 1415 bylo také érou největší důležitosti hradu. Již následující panovník, Zikmund Lucemburský, z hradu odvezl podstatnou část vybavení a hrad zastavil. Roku 1425 Točník úspěšně odolal husitskému obléhání. V následujících desetiletích se hrad několikrát dostal do zástavy a byl spíše zanedbáván, což se změnilo po roce 1522, kdy jej obdržel Jan z Vartemberka, jenž se pustil do stavebních úprav. Asi o deset let později však noví majitelé, Krajířové z Krajku, ve snaze objevit na hradě poklad, hrad prakticky rozebírají. Od poloviny 16. století hrad prochází renesanční přestavbou pod dalšími majiteli, rodem Lobkowiczů. Za účast na vzpouře je hrad zkonfiskován a Rudolf II. se následně stává posledním králem, který hrad navštívil. Novým využitím Točníku se stalo věznění provinilců, hrad však brzy pustl. Další ránu zasadila Točníku třicetiletá války, během které byl výrazně poničen. Poté zde přebýval již pouze vrátný. V 18. století byla v bývalém královském paláci zřízena poutní kaple sv. Bartoloměje. Zřícenina hradu od té doby prošla několika pokusy o zabezpečení, statické zajištění apod., ale hrad již trvale obýván nebyl.