Hrad Křivoklát, místo věznění mladého Karla IV. (Václava) i narození jeho dcery Markéty.

Hrad Křivoklát stojí v Křivoklátské vrchovině v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko při Rakovnickém potoce, nedaleko jeho ústí do Berounky. Ke Křivoklátu vedou turistické trasy všech čtyř barev a v jeho blízkosti začíná také naučná stezka Paraplíčko, pokračující kolem památníku K. Egona II. Fürstenberka dále až téměř k Berounce. Křivoklát se nalézá asi 1,5 km severně od Roztok, 13 km jihovýchodně od Rakovníka, 13 km jižně od Nového Strašecí, 21 km jihozápadně od Kladna, 16 km severozápadně od Berouna a přibližně 40 km od historického centra hlavního města Prahy.

Na hrad Křivoklát se z Karlových blízkých odebrala jako první Eliška Přemyslovna, Karlova matka, a to po požáru Pražského hradu v roce 1316. Karel IV. zde pobýval opakovaně, byl zde ovšem i držen ve vězení (v letech 1319-1323), což jeho vztahu ke Křivoklátu příliš nepřidalo, pročež se posléze nikterak výrazně nezasazoval o jeho zvelebení. Po svém věznění na Křivoklátě odjel Karel (tehdy Václav) do Francie, po návratu však přebýval opět na tomto hradě. Na Křivoklátě se dokonce narodila jeho dcera Markéta (ze sňatku s Blankou z Valois). Zcela však na Křivoklát nezanevřel ani později, v Majestas Carolina jej označil jako trvalý korunní majetek. Před zbudováním Točníku hrad často navštěvoval i Karlův syn Václav IV. Na místě pozdějšího gotického hradu Karlštejn mohl stát již na počátku 12. století lovecký hrad, o kterém se zmiňuje ve své kronice Kosmas, archeologický průzkum však jeho slova jednoznačně nepotvrdil. Na konci 12. století již však na tomto místě hrad prokazatelně stál. Z něj následně vznikl ve 13. století hrad gotický. Přestavba probíhala za českých panovníků Přemysla Otakara I. i Václava I., často zde přebýval i Přemysl Otakar II. Pozdněgotickou přestavbu, která hradu zůstala z valné části dodnes, nechal provést Vladislav II. Jagellonský. Jelikož jej v průběhu dějin postihlo několik ničivých požárů, musela na konci 19. století proběhnout rekonstrukce. Od roku 1929 Křivoklát patří státu.