1348

Chebský hrad, kdysi císařská falc Friedricha Barbarossy, posléze místo šestinásobného pobytu Karla IV. při jeho návštěvách města Chebu.

Když se Cheb i se svým hradem ocitl ve vlastnictví Koruny české (roku 1322), byla dosavadní císařská falc přestavěna na gotickou pevnost. Na ní následně celkem šestkrát pobýval český král a císař Karel IV. při svých návštěvách města Chebu, konkrétně v letech 1348, 1358, 1370, 1372, 1375 a 1376.

Již v 9. století existovalo na místě pozdějšího chebského hradu slovanské hradiště. Na počátku 12. století byl vedle něj vybudován kamenný hrad, snad Děpoldem III. z Geingen a Vohburgu, zakladatelem waldsassenského kláštera. Na konci 12. století, za Friedricha Barbarossy, byl hrad zbořen a místo něj vybudována štaufská falc. Od roku 1266 na ní sídlil královský purkrabí, jehož spory s Chebskými vedly k opevnění hradu. Prvním purkrabím na chebském hradě byl Jaroš z Fuchsberku. Požár, jenž vypukl roku 1472, donutil majitele hradu k jeho přestavbě, přičemž hrad byl začleněn do městského opevnění. V 17. století byl transformován na citadelu, kolem hradu byla vystavěná i cihlová hradba s kasematy. Roku 1686 došlo k propadu podlahy v hradním paláci, jehož obytná část musela být roku 1740 definitivně zbourána. Když se poté roku 1742 hrad neosvědčil proti obléhání města, byl následně opuštěn a začal chátrat. Roku 1818 došlo k rekonstrukci kaple, postavené na začátku 13. století, v níž císař Friedrich II. roku 1213 vydal svou zlatou bulu. Roku 1895 se chebský hrad dostal již jako historická památka do majetku města.


Doplňkové informace

Chebský hrad leží na asi 30 m vysoké ostrožně nad řekou Ohří na severozápadním okraji historického centra města Chebu. Hrad se nachází v těsné blízkosti státních hranic se SRN (cca 5 km), asi 40 km jihozápadně od Karlových Varů, přibližně 80 km severozápadně od Plzně a necelých 145 km západně od Prahy.

Dále navštivte

Hrad Cheb
Facebook