1370

Karlovy Vary, významné lázeňské město, založené a na město povýšené Karlem IV.

Karel IV. podle pověsti tradované od 16. století honil se svou družinou jelena, jenž před ním uprchl skokem do termálních vod. Na daném místě pak měl Karel založit Karlovy Vary. Na území dnešních Karlových Varů sice existovaly drobné osady i dříve, Karel se zde snad u Vřídla léčil již v roce 1347 po bitvě u Kresčaku, avšak založením loveckého hrádku a oprávněním léčit nemocné, které osadě poskytl, dal základ vzniku samotných Karlových Varů. Roku 1370 císař Karel IV. Karlovým Varům udělil městská práva a svobody, čímž osadu povýšil na město. Jedním z udělených privilegií bylo i právo várečné, na počest čehož byl později založen malý pivovar označený císařovým jménem, pivovar Karel IV. Sám císař město navštívil ještě v letech 1370, 1374 a 1376. Do města také přivedl lékaře se zkušenostmi z francouzských a italských lázní. Po Karlu IV. je pojmenována také jedna ze čtveřice vyhlídkových věží, které Karlovy Vary obklopují, vyhlídka Karla IV., vystavěná roku 1877 jako první ze zmíněné čtveřice.


Doplňkové informace

Město bylo ve svých dějinách dlouho sužováno povodněmi, požáry i výbuchy Vřídla. Město kromě světově proslulých lázní proslavila také Becherovka, likér vyráběný v Karlových Varech od roku 1807. Ve 20. století získávají Karlovy Vary další prestiž například díky Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary, pořádanému od roku 1946.

Město Karlovy Vary leží na soutoku řek Ohře, Rolavy a Teplé těsně za okrajem Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v blízkosti Doupovských hor a úpatí Krušných hor. Město Karlovy Vary je proslavené svým lázeňstvím, místní minerální vody vyvěrají z granitového krystaliniku v hloubce asi 2 km pod zemí. Karlovy Vary se nacházejí asi 20 km jižně od státních hranic se SRN, necelých 40 km severovýchodně od Chebu, asi 65 km severozápadně od Plzně a přibližně 110 km západně od Prahy. Statutární město Karlovy Vary obývá asi 50 000 obyvatel.