Sakrální stavby


Premonstrátský klášter v Teplé

Teplá - Klášter

Premonstrátský klášter v Teplé, proslavený mimo jiné založením města Mariánských Lázní, byl již v Karlově době důležitým nejen duchovním centrem.

Za vlády Karla IV. již premonstrátský klášter v Teplé patřil mezi významné duchovní instituce v Českých zemích. Za vlády Jana Lucemburského sice (vzhledem k připojení Chebska) ztratila Teplá svou výhodnou pozici na hranici země, stále však zůstávala funkční stezka Teplou procházející, a poddanské město s klášterem proto i nadále plnilo funkci duchovního i hospodářského centra kraje. Právě na žádost premonstrátského kláštera v Teplé roku 1365 Karel IV. obnovil konání čtyřdenního jarmarku v Teplé.

Klášter v Teplé založil roku 1193 Hroznata, který do něj pozval premonstráty ze Strahova. Sám zakladatel posléze do řádu (a tepelského kláštera) vstoupil. Svěcení klášterního kostela v Teplé roku 1232 se zúčastnil i český panovník Václav I. Klášter se brzy stal duchovním centrem celého kraje. Roku 1380 byl však napaden morovou ránou a dočasně opuštěn. Klášter unikl plenění v době husitských válek, ale nikoli v době války třicetileté. Vzhledem k ničivému požáru roku 1659 bylo nutné klášter přestavět – do současné barokní podoby. V 18. a 19. století klášter upevnil své místo duchovního a kulturního centra, když zde vzkvétalo studium věd. Na základě průzkumů pramenů klášterním lékařem, bylo založeno město Mariánské Lázně, a to opatem Karlem Reitenbergerem. Za komunistického režimu byl klášter zabaven a navrácen teprve roku 1990.


Doplňkové informace

Premonstrátský klášter a město Teplá leží na řece Teplé v Tepelské vrchovině v západních Čechách. Klášter se nachází na jihu za městem a je obklopený několika rybníky: Pivovarským rybníkem, Sladovským rybníkem, Parkovým rybníkem a Starým rybníkem. Kolem kláštera prochází tzv. Davidova naučná stezka, stejně jako turistické trasy značky modré a červené. Přímo před areálem kláštera se nachází parkoviště pro osobní automobily a autobusová zastávka. Klášter stojí asi 13 km východně od Mariánských Lázní, 25 km východně od státních hranic se SRN, 30 km jižně od Karlových Varů, necelých 45 km severozápadně od Plzně a asi 110 km západně od Prahy.

Dále navštivte

Klášter Teplá
Wiki