1318

Kutná Hora se svými bohatými ložisky stříbra sehrála důležitou roli při upevňování Karlovy moci a umožnila i jeho rozsáhlé budovatelské aktivity.

Karlův otec a český král Jan Lucemburský Kutnou Horu roku 1318 povýšil na královské horní město a stanovil, že Kutná Hora nesmí být zastavena ani odtržena od České koruny. Za jeho vlády byl v Kutné Hoře zřízen také hornický špitál. Za vlády Karla IV. posloužilo bohatství kutnohorských dolů (zejména dolu Osel) k upevnění královské moci i ke stavbě mnoha nákladných staveb. Karel IV. (a posléze i jeho syn Václav IV.) proto městu projevoval značnou přízeň a péči, natolik, že se Kutná Hora stala po Praze nejvíce zvelebeným městem Království českého.


Doplňkové informace

Již v 10. století zřejmě probíhala na hradišti Malíně (dnes součást Kutné Hory) ražba denárů. Hornická osada Kutná Hora vznikla zřejmě za panování českého krále Václava II., kdy se do této oblasti přesídlilo množství lidí kvůli těžbě stříbra. Na konci 13. století již se jednalo o samostatnou obec s vlastním soudem. Král Václav II. soustředil kolem na přelomu 14. a 15. století do Kutné Hory ražbu stříbrných mincí – ve Vlašském dvoře započala ražba Pražských grošů. Roku 1384 bylo ustaveno hornické družstvo pro stavbu chrámu sv. Barbory označované jako bratrstvo Těla Božího a roku 1388 byla stavba kutnohorského chrámu sv. Barbory započata. Roku 1409 Václav IV. ve Vlašském dvoře podepsal Dekret kutnohorský. V době husitských válek bylo město vypáleno a znovu osídleno. Později byl právě v Kutné Hoře zvolen českým králem Vladislav II. Jagellonský. V 17. století v rámci rekatolizace vybudovali v Kutné Hoře jezuité svou kolej. Těžba stříbra od doby Václava IV. spíše upadala, zastavena byla roku 1726. Chrám svaté Barbory byl dokončen Josefem Mockerem na konci 19. století.

Město Kutná Hora leží na Středolabské tabuli, severně nedaleko od Hornosázavské pahorkatiny. Městem protéká říčka Vrchlice. Kutná Hora se nachází asi 10 km západně od Čáslavi, 37 km západně od Pardubic, necelých 10 km jižně od Kolína a přibližně 62 km od historického centra hlavního města Prahy. V Kutné Hoře v současnosti žije asi více než 20 000 obyvatel.